27. september 2011

Tööta noored saavad tulla tasuta õppima palkmajaehitajaks või aednikuks

Novembrikuust saavad alustada Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuses Tihemetsas aianduse ja palkmajaehituse kutseõpet 16-29-aastased noored, kes ei tööta ja on ainult põhiharidusega või katkestanud põhihariduse omandamise 2010/2011 õppeaastal või varem . Eesti Töötukassas arvel olema ei pea.

Õpingud on tasuta, neid rahastab meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamise” raames Euroopa Sotsiaalfond. Õppe- ja praktika ajal makstakse osalejatele stipendiumi, sõidutoetust ning tasutakse majutuskulud õpilaskodus. Õppima asujatele laienevad ka kõik õpilastele mõeldud soodustused. Lisaks on ette nähtud individuaalne ja grupisisene nõustamine praktikale suundumisel ja praktika ajal.

Õppetöö algab 8. novembril 2011 ja kestab 1 aasta. Õppegrupid moodustatakse aianduse eriala puhul 10 ja palkmajaehituse puhul 12 õpilasest.

Aianduse õppekava läbides õpitakse taimede paljundamist ja pookimist, praktilisi aiatöid, seda, kuidas kasutada aiatöömasinaid ning kuidas hoida korras aiatööriistu. Palkmajaehituse õppekava läbides õpitakse, kuidas valmib palkmaja alates kujunduse paberile panekust kuni maja valmimiseni. Sealhulgas õpitakse tundma ehitusmaterjale ja nende kasutusalasid; seinakarkassi, vahelagede ja põrandate ehitamimist. Samuti
omandatakse teadmised palkmaja ehitusest: kasutatavad ehituspalgid; töövahendid; erinevad palkmajade konstruktsioonid ja ehitamise tehnoloogia.


Projektide täpsemaks tutvustamiseks kandidaatidele on planeeritud ka infopäevad:
a.. Haapsalus 3. oktoobril kell 11, aadressil Wiedemanni 4 (Haapsalu Noorte
Huvikeskus)
b.. Pärnus 5. oktoober kell 11, aadressil Hommiku 1 (Pärnu Töötukassa)
c.. Viljandis 6. oktoobril kell 11, aadressil Vabaduse plats 6 (Viljandi Maavalitsus)

Rohkem infot projektide kohta leiab:


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar