29. jaanuar 2011

Uus noorteuuringute veebileht www.noorteseire.ee

20. jaanuarist on kõigil huvilistel võimalus tutvuda noorte eluolu puudutavate andmete, analüüside ja uuringutega uuel veebilehel: http://www.noorteseire.ee/´

Veebileht aitab kaasa noortesse puutuva info koondamisele ning noortevaldkonda puudutavate analüüside ja uuringute süstemaatilisemale planeerimisele.

Veebilehelt saab otsida noorte eluolu puudutavaid andmeid indikaatorite andmebaasist, lugeda ja alla laadida noorteseire analüüse ja ülevaateid, otsida noori puudutavaid uuringuid ja analüüse noorte uuringute andmebaasist, tutvuda noorteseire analüüse tutvustavate ettekannete ja temaatiliste arutelude kokkuvõtetega.

Noorteseire veebileht on suunatud kõigile noortega tegevatele inimestele, kes vajavad oma töös teadmisi noorte olukorra, käitumise ja noortega seotud sotsiaalsete protsesside kohta.

Noorteseire veebilehte tutvustati ka Praxise mõttehommikul, kus arutleti üheskoos noorsootöötajate, ministeeriumide ametnike, omavalitsuste esindajate ning noorteuurijad, kuidas paremini luua, jagada ja kasutada teadmisi noorte eluolust ja toimetulekust noortepoliitika edendamiseks.

Seiresüsteemi arendamise ja rakendamisega seotud tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti noorsootöö Keskuse eelarve kaudu „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seaduse“ ja programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ alusel.

19. jaanuar 2011

HEI NOOR - siin on Sinu võimalus osaleda mängufilmi tegemisel, tõeliste omaala proffide juhendamisel!

FILMITALGUD TULEKUL!

Filmitalgud on 2011. aasta läbi kestev meelelahutuslikult hariv projekt, mille eesmärgiks on panna eestimaalased ühiselt filmi tegema. Filmitalgud on seega kaasa löömiseks avatud kõigile huvilistele - külaseltsidele, kultuurimajadele, huviringidele ja eriti on oodatud noorte aktiivne osavõtt!

Filmiproffide juhendamisel ja eestvedamisel ning rahva kaasalöömisel valmib talgute vormis suuremahuline täispikk mänguline 'ulme-dokumentaalfilm', mis tugineb Eesti legendidele ja võtab kokku eestluse elujõu ja mille ettevalmistuses ja elluviimisel lööb kaasa kokku üle 10 000nde inimese Eestis.

Filmi tegemisse kaasatakse juba stsenaariumi tasandil kogu Eesti elanikkond, emakeelest olenemata. Filmitalgute projekt on ainulaadne ning uuenduslik ning pakub võimaluse kõigil huvitatuil olla nii aktiivne osaleja kui vaatleja ühe mängufilmi valmimise protsessis, õppides seeläbi juurde uued filmialased tööoskused. Filmitalgute eesmärk ei ole vaid filmi teha, vaid kannustada kodanikuühendusi looma iseseisvalt oma elu pajatavaid (pildi)lugusid ja julgustama neid teistega jagama.

Kodanikuühiskonna aktiviseerimiseks viivad Eesti oma filmiprofid Filmitalgute raames kõigis Eesti maakondades jaanuarist aprillini läbi talguid ettevalmistavad spetsiaalsed filmikoolitused. Koolitustel ning veebikeskkonna http://www.filmitalgud.ee/ vahendusel saavad kõik soovijad  kaasa rääkida filmi aluseks oleva stsenaariumi kirjutamisel, hiljem ka sobivate näitlejate valikul, võtteplatside ettevalmistamisel ning filmimisel.
Filmitalgutel on lisaks koolitustele plaanis korraldada suvised Filmitalgute malevad – kus enim ootame kaasa lööma noortega tegelevaid organisatsioone. Maleva eesmärgiks oleks laiendada oma talgutegevust läbi füüsilise töö ja pakkuda noortele võimalust tutvuda lähemalt filmimaailma telgitagustega.

Filmivõtted 15. Eesti maakonnas on plaanis läbi viia 2011. aasta augustis, film ise esilinastub novembris. Filmitalgute käiku kajastab erisaadetega ETV, filmi telelinastus on kavandatud 2012. aasta 1. jaanuariks.
Filmiproffidest on oma nõusoleku talgute läbiviimises osalemiseks andnud Jaak Kilmi, Rene Vilbre, Ilmar Raag, Ülo Pikkov, Rasmus Merivoo, Tambet Tasuja, Jaan Laugamõts jt. Stsenaariumi kirjutamise protsessi veavad Rasmus Merivoo, Margit Keerdo, Peep Pedmanson ja Aina Järvine.

Kuidas osa võtta? Anna teada oma osalemise soovist ning valitud talguetapist piirkondlikule Korraldajale ja registreeri ennast Filmitalgute kodulehel: http://www.filmitalgud.ee/.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmitalgute läbiviimist koordineerib MTÜ Kinobuss, kelle pakutavast süsteemsest filmiõppest on 10 aasta jooksul osa saanud enam kui 10 000 inimest. Filmitalgud on osa Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011
programmist. Teeme koos suure kingituse Eesti filmi 100. juubeliaastaks - 2012 on ametlikult Eesti Filmi Aasta!
Küsimuste korral kontakteeru: Martiina@filmitalgud.ee

12. jaanuar 2011

Välismaale õppima.

United World College Eesti Ühing on välja kuulutanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelistesse koolidesse. Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi õpilastele ning sel aastal on pakkumisel täisstipendium Itaaliasse ja 90% stipendium Norra.
Täpsem info koos konkursitingimustega on saadaval aadressil http://www.uwc.ee/www/?page_id=92. Dokumentide esitamise tähtaeg on 13.veebruar.
Lisainformatsiooni United World Colleges liikumisest saab ühingu kodulehelt http://www.uwc.ee/.

Projektikoolitus Märjamaa valla noortele.

Projektikoolitus noortele toimub Märjamaa Rahvamajas 22.jaanuaril kell 9.30-18.00
Koolitajad: Gerttu Aavik, Merit Lootus
Osalemine TASUTA!
Kohtade arv on piiratud! Pakume ka toitlustust.
Info ja registreerimine: Merit Lootus 53011419, noortekeskus@marjamaa.ee

7. jaanuar 2011

Algab videokonkurss "Kutseharidus on lahe!"

SA Innove kuulutab välja videkonkursi noortele, kuhu on oodatud kutsehariduse temaatikaga seotud videod.

Konkursile võib esitada nii professionaalse kaameraga tehtud kui ka mobiilivideod. Loeb idee, mitte teostus!

Videoid võib esitada individuaalselt või koos sõbraga.

Osaleda võivad kõik noored vanuses 15 - 21 aastat.

Töid hinnatakse kahes vanuserühmas: 15-17 ja 18-21.
Tööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2011. Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 30. aprilliks.
Parimatele põnevad auhinnad! Võitjad sõidavad Londonisse vaatama rahvusvahelisi kutsevõistlusi WorldSkills 2011. Lisaks loositakse kõikide osalenud koolide vahel välja erinevaid auhindu.

5. jaanuar 2011

Pakkumine noorsootöötajatele

Spetsiaalselt just noortevahetuse tegijate vajadustest lähtuvalt on välja töötatud
noortevahetuse kvaliteedi tõstmisele suunatud rahvusvaheline koolitus ATOQ (i.k.
Advanced training on quality), kus lähtutakse eelkõige osalejast ja tema
noortevahetuses saadud kogemustest, neid analüüsides ning jagades. Käsitletakse
noortevahetuste võtmeteemasid nagu mitteformaalne õppimine ja selle olulisus
noortevahetuses, projekti elutsükkel, noorte ja partnerite aktiivne osalus,
kultuuridevaheline õppimine, erinevad meetodid, Euroopa kodanikuks olemine,
tegevuste analüüs. Seda kõike selleks, et aidata osalejal jõuda tema poolt tehtavas
noorsootöös ja noorteprojektides uuele kvalitatiivsele tasemele.

Koolitusele on oodatud kandideerima inimesed:

•noorsootöötajad, kes puutuvad oma töös otseselt kokku noortega ning kellel on
eelnev noortevahetuses osalemise, soovitavalt grupijuhina, kogemus;
•kellel on realistlik plaan (lähi)tulevikus uuesti noortevahetust teha;
•kellel on vanust vähemalt 18 aastat;
•kes on võimelised suhtlema inglise keeles (koolituse töökeeleks inglise keel).

Rahvusvaheline noortevahetuse kvaliteedikoolitus ATOQ toimub 8.-13.03.2011 Islandil
ning kandideerimise tähtajaks 19. jaanuar 2011*

*Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana.

Täpsem info ja kandideerimine toimub SALTO
kodulehel.<http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-training/1930.html?&search=atoq&termin_von=2010-07-01&termin_bis=2012-06-31&partcountries=&pagerCurrentOffset=1>

Osavõtutasu: 800 EEKi, mis tuleb tasuda Euroopa Noored Eesti büroole juhul kui
osutute valituks. Seminaril osalemisega seotud rahvusvahelised reisikulud kannab SA
Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, toitlustuse, majutuse ja muud kulud katab
programmi Euroopa Noored Islandi büroo.

Lisainfo:
Kaja Ainsalu
kaja.ainsalu(at)archimedes.ee
69 79 238.

Pakkumine noorsootöötajatele.

Kui sa leiad, et noored, kellega sina igapäevaselt kokku puutud, on vähemate
võimalustega (majanduslikud raskused, tervislikud probleemid, puudest tulenevad
erisused, hariduslikud probleemid, geograafilised piirangud, jm), siis mõtle, kas
ühe rahvusvahelise projekti tegemine ja selles osalemine võiks neile kasulik olla,
neile väärt kogemusi pakkuda ning usku endasse anda? Meie seda igatahes arvame ning
seda on kinnitanud nii uuringud kui projektitegijad ise.

Seega, haara võimalusel sarvist ja kandideeri 4.-6. märtsil 2011 Iirimaal toimuvale
kontaktseminarile, mis mõeldud neile, kes töötavad vähemate võimalustega noortega.

Kontaktseminari eesmärgiks on:

•Luua kontakte organisatsioonide/gruppide vahel, kes igapäevaselt töötavad vähemate
võimalustega noortega;
•Jagada kogemusi senisest tööst – kogemustest, sihtgrupist, töövõtetest, jne;
•Saada ülevaade Euroopa Noored programmist ja selle prioriteetidest;
•Mõista, kuidas lülitada efektiivselt mitteformaalne õpe ja Noortepass oma projekti.

Seminarile kandideerimiseks tuleb täita ingliskeelene
hiljemalt 17. jaanuariks 2011.

Kandideerimistingimustega saab tutvuda

Osalustasu: 800 EEK, mis tuleb tasuda Euroopa Noored Eesti büroole juhul, kui
osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katab
Iirimaa rahvuslik agentuur. Rahvusvahelised reisikulud (sh reisikindlustus) kannab
Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

3. jaanuar 2011

DISNEYLAND PARIS värbab 2011. aasta kevad-suviseks hooajaks üle 500 inimese.

Pariisi Disneyland korraldab Eestis, Lätis ja Leedus taas mahuka värbamiskampaania.
Tööd pakutakse eelkõige erineva valdkonna teenindajatele: otsene klienditeenindus,
müük, toitlustus. Kokku on pakkumisel rohkem, kui 500 töökohta!

Pariisi Disneylandi värbamisspetsialisti Frédéric Guilbeaue  sõnul otsivad nad
andekaid inimesi, kes tahavad töötada multikultuurses, väljakutseid pakkuvas
keskkonnas, mis pakub võimalusi nii õppimiseks kui karjääritegemiseks. Kandideerima
oodatakse kõiki, kel on nõutud keeleoskus. Kandidaadid peavad olema töölepingu
sõlmimise ajaks vähemalt 18-aastased, valdama  prantsuse ja/või inglise keelt  ning
olema head meeskonnatöötajad.

Disneylandi esindajad  tulevad Eestisse töövõimalusi tutvustama  ja kandideerijatega
vestlema teisipäeval, 1. veebruaril kell 9.30 ja 13.30 Tallinnas, Rahvusraamatukogu
suures saalis.

Kandideerida saab siin: http://disneylandparis-casting.com/en/apply?jobid=2100.
Kandideerimistähtaeg on 30.01.2011. Manusena lisatud detailsem info pakutavatest
töökohtadest.

Pariisi Disneyland on Euroopa juhtiv turismiatraktsioon, mida aastas külastab üle 15
miljoni inimese ja kes annab otseselt või kaudselt tööd 56 000 inimesele. Lähemalt
saad lugeda siit: http://corporate.disneylandparis.com/

Karl Suure Euroopa noorteauhind 2011

Kandideerima oodatakse projekte, mis pakuvad Euroopas elavatele noortele järgimist väärivat eeskuju ning praktilisi näiteid edukast koosolemisest ühtse kogukonnana. Selleks võivad olla noorsoovahetuse programmid, kultuurivaldkonna või interneti projektid, millel on selge Euroopa mõõde.

Osalustingimused ja -vormid leiate

Noore Ajakirjaniku auhind “Vähemuste hääled “

Oled Sa alla 30 aastane õpilane või noor ajakirjanik, kes töötab raadios,
online-või  trükimeedias? Oled Sa hiljuti reisinud arengumaadesse? Sooviksid
külastada arengumaid ja uurimusi uute lugude jaoks? Kas Sind liigutavad lood
tõrjutusest, diskrimineerimist ja ebavõrdsusest, mis mõjutavad vähemusi ning
põlisrahvaid? Kas soovid edastada sellest sõnumeid maailmale?

Kui Sinu vastus nendele küsimustele on jah, siis osale konkursil.
Osalemiseks esita oma lugu 31. detsembriks ja võid võita võimaluse kirjutada
lugu ajakirja Minority Voices Newsroomi. Loo tegemiseks on Sul võimalus
külastada vähemuste ning põlisrahvaste kogukondi.Lisainfo konkursi kohta leiad:
http://www.minorityrights.org/10350/press-releases/minority-voices-young-journalist-award.html


 

Osale noortevahetusprojektis Taanis.

MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES pakub noortele väga hea võimaluse osaleda
noortevahetusprojektis Taanis ajavahemikul 31.01.-6.02.2011.
Projekt on suunatatud noortele töötutele. Otsitakse 6 inimest vanuses 18-30. aastat,
kes oskavad inglise keelt.
Kandideerimiseks tuleb ühendust võtta EstYESiga kas tel.  +372 6013098 või e-posti:
http://mail.rink.ee/squirrelmail/src/compose.php?send_to=estyes%40estyes.ee<http://mail.rink.ee/squirrelmail/src/compose.php?send_to=estyes@estyes.ee> kaudu.

Nii, et kui noored plaanivad minna välismaale tööle või õppima ja soovivad
värskendada oma inglise keele oskust, siis see on hea pakkumine.

Kandideeri Euroopa Liidu Hiina noorteaasta avatseremooniale.

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja konkursi kuni kahe osaleja leidmiseks Euroopa
Liidu (EL) - Hiina noorteaasta avatseremooniale, mis toimub 21.-28.02.2011.a.
Pekingis.

EL - Hiina noorteaasta 2011 peamisteks eesmärkideks on edendada kultuuridevahelist
dialoogi ja tugevdada vastastikkust mõistmist ja sidemeid Euroopa ja Hiina noorte
vahel, julgustada noori toetama EL - Hiina suhteid ja tagada jätkusuutlik koostöö
poliitikakujundajate ja noorte vahel ka pärast aastat 2011.

EL - Hiina avatseremooniale oodatakse kandideerima noorteliidreid, kes on tegevad
noorteühingutes, hariduse või teaduse valdkonnas.

Transpordikulud Tallinn-Peking-Tallinn katab Euroopa Komisjon. Kohalikud kulud sh ka
majutus ja visiit Guizhou provintsi katab Hiina Noorte Liit.

Valitud osaleja(d) on kohustatud osa võtma kogu avatseremoonia programmist.

Kandideerimiseks tuleb täita hiljemalt 14. jaanuariks 2011.a.eestikeelne sooviavaldus.

Lisainformatsioon ja sooviavaldus on kättesaadavad Eesti Noorsootöö Keskuse<http://www.entk.ee/ELhiinanoorteaasta>kodulehel.